Wat u moet weten:

Het seizoen:

Het seizoen van schaakvereniging 'De koddige koning' loopt (nagenoeg) gelijk aan het schooljaar.

Dit kan dus variëren, beginnend in augustus/september en eindigt medio juni/juli.

Speellocaties:

We zijn te gast in een basisschool, én een kindvriendelijk (soort van) 'buurthuis'.

Als gasten, van deze locaties, dient iedereen netjes om te gaan met de spullen/eigendommem van deze locaties en van de schaakvereniging.

Bij ongepast gedrag, vernieling, zoekraken (van spullen) zien wij ons helaas genoodzaakt daarvoor treffende maatregelen te treffen. Dit kan o.a. betekenen dat schade wordt verhaald op de desbetreffende ouder(s).

De speel-/trainingslocaties met de speeldag kunt u terugvinden op hun eigen sub-pagina die hierachter zit.

Vakanties: deze lopen gelijk aan de schoolvakantie van de Rotterdamse basisscholen, deze kunt u ook elders op onze website terugvinden op de kalender.

Communicatie:

De "massa-"communicatie verloopt (praktisch) allemaal digitaal. Een correct e-mailadres en (liefst ook) whatsapp zijn daarom bijna onontbeerlijk voor een juiste informatie voorziening vanuit de vereniging. Bij adreswijziging bent u er zelf verantwoordelijk voor dit ook door te geven aan onze ledenadministrateur/penningmeester.