Opzeggen lidmaatschap

U kunt het lidmaatschap alleen beëindigen met het e-mailadres dat bij ons bekend is, dit ter voorkoming van misverstanden, "grappen", en fraude. Schriftelijk, met een briefje, afgegeven op de vereniging, mag het natuurlijk ook. Uw gegevens worden, na afloop van het lopende seizoen, maar maximaal één jaar na opzegging, uit ons bestand verwijderd.